พ็อคเก็ต ซิป (POCKET ZIP)

บรรจุภัณฑ์ที่มีความพิเศษทางด้านซิปล็อค ในรูปแบบใหม่ เพื่อสร้างความสะดวกให้แก่ผู้บริโภค สามารถใช้งานได้ง่ายขึ้น เก็บรักษาสินค้าภายในได้ยาวนานขึ้น ซองพ็อคเก็ตซิป จะแตกต่างจากซองติดซิปทั่วๆไป สามารถใช้ได้หลากหลาย รูปแบบซอง อาทิ ซองซีล 3 ด้าน ซองตั้งติดซิป ซองบ็อกซ์ บอทเทิล เพาซ์