ถุงแก้ว OPP (SIDE SEAL)

ถุงแก้ว OPP เป็นซองบรรจุภัณฑ์ ที่มีความสดใสแวววาวเป็นพิเศษ สามารถแสดงสินค้าที่อยู่ภายในได้อย่างชัดเจน มีหลายขนาดตามความต้องการ หรือสามารถผลิตขนาดพิเศษตามความต้องการของลูกค้า สามารถพิมพ์ลวดลาย ข้อความ หรือโลโก ตามความต้องการของลูกค้า มีทั้งแบบปากเสมอสำหรับให้ลูกค้าปิดผนึกเอง และแบบมีแถบกาวที่ปิดผนึกได้รวดเร็วและสะดวกต่อการใช้งาน หรือเพิ่มฐานให้ซองตั้งได้ และยังสามารถเพิ่มรอยปรุข้างเพื่อความแข็งแรงในการบรรจุ ป้องกันด้ายข้างซองฉีกขาดได้ เช่น ซองคุ้กกี้ ซองขนมปังแผ่น ซองขนมคัพเค้ก ซองแซนวิข ซองใส่ขวดเครื่องสำอาง ซองใบมีด