ฉลากพันขวด (BOTTLE LABEL)

ฉลากพลาสติกสำหรับขวด ใช้สำหรับเครื่องบรรจุอัตโนมัติ ฉลากพันขวดพลาสติกมีสีสันสดใสกว่าฉลากประเภทกระดาษ ไม่มีปัญหาด้านการฉีกขาดหรือละลายเมื่อสัมผัสน้ำ หรือต้องแช่แข็ง ทำให้ฉลากอยู่คงทน นอกจากจะดึงดูดผู้บริโภคแล้ว ยังทำให้ผู้บริโภคจดจำสินค้าของท่านได้ดี